„Poezija je hrana bez koje ne mogu. Stih kao vino koje opija, a ljubav poput tkanine, koja oblači moje stihove, daje im snagu. Ponekad izblijedi od bola…Duša oslušne, srce zavapi a ruka stih napiše…
Istinska spoznaja moga duha, snage i ljubavi do kraja mog života“ Helly

petak, 31. siječnja 2014.

KARIZMA Imala je karizmu…
Volio si je kao boginju,
nedokučivu ljubav
svog života
stavio je na pijedestal
koji se urušio.

3 komentara: