„Poezija je hrana bez koje ne mogu. Stih kao vino koje opija, a ljubav poput tkanine, koja oblači moje stihove, daje im snagu. Ponekad izblijedi od bola…Duša oslušne, srce zavapi a ruka stih napiše…
Istinska spoznaja moga duha, snage i ljubavi do kraja mog života“ Helly

srijeda, 1. listopada 2014.

LANGUAGE OF SILENCE / JEZIK TIŠINE


I will keep the right to speak on
a unique language of the world
that everybody understood,
the language of silence

Tonight I want to be a part
of your dream,restless part
of your imagination,the only
obsession of your world

I will wish that you breathe 
me in such as air and never,
really never forget me

By Helena Horvat

sa hrvatskog, prevela Gordana Grguric


Zadržat ću pravo da govorim
jedinstvenim jezikom svijeta
koji svi razumiju,
 jezikom tišine

Noćas želim da budem 
dio sna koji sanjaš,
 dio nemira tvoje mašte,jedina 
opsesija tvoga svijeta…

Poželjet ću, da me udahneš
poput zraka i nikad,baš nikada
ne zaboraviš…


Nema komentara:

Objavi komentar